Ubezpieczenie kredytu – na czym polega? Czy jest obowiązkowe?

Częste jest też ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. W sytuacjach, gdy kredytobiorca nie dysponuje sumą wystarczającą na pokrycie całego wkładu własnego, może wykupić takie ubezpieczenie i wówczas to bank pokryje brakującą część wkładu własnego.