Ile wynoszą odsetki ustawowe? Jak obliczyć odsetki ustawowe?

Wysokość odsetek kapitałowych jest równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Ponieważ w 2019 roku stopa referencyjna NBP wynosi 1,5%, wysokość ustawowych odsetek kapitałowych wynosi 5%.