Ile wynoszą odsetki ustawowe? Jak obliczyć odsetki ustawowe?

Po dokonaniu obliczeń okaże się więc, że ustawowa wysokość odsetek za opóźnienie wynosi obecnie 7%. Natomiast odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych są najwyższe….Drugim rodzajem odsetek ustawowychodsetki za opóźnienie. Są one naliczane za czas opóźnienia w spłacie konkretnego zobowiązania. chwilówki w