Ubezpieczenie kredytu – na czym polega? Czy jest obowiązkowe?

Rodzaje ubezpieczeń, jakie za chwilę wymienimy, są opcją dostępną zarówno przy kredytach konsumpcyjnych jak i hipotecznych. Ubezpieczenie na życie działa w ten sposób, że nawet w przypadku śmierci kredytobiorcy możliwa jest spłata części kredytu, jaka pozostała jeszcze do końca umowy….Wyżej opisane rodzaje ubezpieczeń dotyczą kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych. Są jednak i takie, które są charakterystyczne tylko dla kredytów hipotecznych. Na przykład ubezpieczenie nieruchomości, które zapewnia wypłatę odszkodowania za szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwych wypadków.