Czy można otrzymać chwilówkę na 500+?

500+ to świadczenie, które przyznawane jest na każde dziecko (również na pierwsze, jednak jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 800 złotych na osobę). W przypadku, gdy oboje rodzice pracują, są to całkiem duże pieniądze, jest jednak wiele osób, które żyją tylko i wyłącznie ze świadczenia. W obydwu przypadkach rodziny często występują o pożyczkę.

Chwilówki – jakie są kryteria ich przyznawania?

Chwilówka to, w przeciwieństwie do kredytu, pożyczka, która nie jest przyznawana w tak restrykcyjny sposób. Pożyczkę typu chwilówka można wziąć, nawet jeśli historia kredytowa osoby pozostawia wiele do życzenia, jednak w takim przypadku trzeba spełnić inne wymagania, na przykład kryterium dochodowe. Taka pożyczka jest najczęściej przyznawana na krótki czas (maksymalnie kilka miesięcy) i jest dość wysoko oprocentowana, choć oczywiście zdarzają się także pożyczki bezpłatne. Często słyszy się także o pożyczkach pod zastaw lub za poręczeniem. W większości jednak przypadków chwilówki przyznawane są dość szybko i sprawnie, należy jednak pamiętać, żeby spłacić je w terminie.

Na czym polegają chwilówki na 500+

W przypadku przyznawania kredytu bardzo często pod uwagę bierze się kryterium dochodowe. Pomimo iż ze świadczenia 500+ korzysta w Polsce bardzo dużo osób, banki nie mogą brać pod uwagę tej zapomogi w procesie przyznawania kredytu – warto pamiętać, że cel świadczenia jest jasny i ma w całości być przeznaczony na potrzeby dziecka, oficjalnie więc banki nie mogą udzielać kredytów na tej podstawie.

Inaczej sprawa wygląda z pożyczkami. Chwilówki na 500+ są coraz popularniejsze. W tym przypadku, aby chwilówka została przyznana, bierze się pod uwagę kryterium dochodowe, włącznie ze świadczeniem 500 +. Są rodziny, dla których pieniądze te są dodatkiem, ale są również takie osoby, które żyją tylko i wyłącznie z zasiłków rodzinnych. Jeśli dla wieloosobowej rodziny świadczenia 500+ nie są wystarczające, mogą oni wystąpić o pożyczkę, która bierze pod uwagę zapomogę od państwa.

Czy wzięcie chwilówki na 500+ to dobry pomysł?

Niewątpliwie pożyczka na 500+ jest coraz popularniejszą formą pozyskiwania szybkiej gotówki. Warto jednak pamiętać, że pożyczki są zazwyczaj wysoko oprocentowane, więc jeśli Twoja rodzina utrzymuje się tylko ze świadczenia 500+, wzięcie tego rodzaju pożyczki nie jest najlepszym pomysłem. Natomiast, jeśli masz dodatkowe źródła dochodu i wiesz, że spłacisz zobowiązanie w terminie, wzięcie tego rodzaju chwilówki może być pomocne.

Wiele osób bierze chwilówki na przykład na początku roku szkolnego, kiedy wydatki związane z pójściem dziecka do szkoły są spore. Wtedy wzięcie chwilówki na 500+ może być opcją, która pomoże nam przejść ten trudny czas bez zbędnych nerwów.